Επεμβάσεις

Sleeve

Στη γαστροπλαστική sleeve ο θόλος του στομάχου αφαιρείται δίνοντας στο στομάχι μορφή σωλήνα με 80% μικρότερη χωρητικότητα, χωρίς να τοποθετούνται εμφυτεύματα ή ξένα υλικά.

Η επέμβαση καταστέλλει αποτελεσματικά την πείνα γιατί με την αφαίρεση του γαστρικού θόλου παύει η παραγωγή της σπουδαιότερης ορεξιογόνου εντερορμόνης, της Γκρελίνης. Ο κορεσμός είναι φυσιολογικός, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς στις επιλογές της διατροφής.

Σελίδες