Ενδοκρινών πάθηση

Θυρεοειδούς αδένα

Ο θυρεοειδής αδένας εντοπίζεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου σε άμμεση γειτνίαση με την τραχεία και σε στενή ανατομικά θέση με τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα που είνα αποκλειστικά υπεύθυνα για την κινητικότητα των φωνητικών χορδών και τα αγγεία του τραχήλου (καρωτίδες – σφαγίτιδες).  

Επιγραμματικά θα αναφέρουμε περιπτώσεις παθήσεων θυρεοειδούς που χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση:

 

Α. Ευμεγέθης διάχυτη τοξική βρογχοκήλη που δεν ρυθμίζεται παρα την φαρμακευτική αγωγή.

 

Εγγραφή στο Ενδοκρινών πάθηση