Ομφαλοκήλη

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Η ομφαλοκήλη είναι μια μορφή κήλης που μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία, λόγω ατελούς σύγκλεισης του ομφαλικού δακτυλίου. Οι πολύ μικρές κήλες εν χρείζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς τις περισσότερες φορές επέρχεται αυτόματη σύγκλειση με την ανάπτυξη του βρέφους. Όταν όμως γίνονται πολύ μεγάλες με περιεχόμενο λεπτού εντέρου πρέπει να χειρουργούνται ακόμη και σε μικρή ηλικία. 

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Οφείλεται σε προοδευτική εξασθένηση του κοιλιακού τοιχώματος στον ομφαλό, και την λευκή γραμμή μία απονεύρωση που ενώνει τους ορθούς κοιλιακούς μύς και δημιουργεί την παρομφαλοκήλη.

ΑΙΤΙΑ η παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, χρόνιος βήχας,χειρονακτική εργασία, ηλικία κα 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εύκολη είναι η διάγνωση της νόσου, συνήθως από την κλινική εξέταση.

Εμφανίζεται διόγκωση στην περιοχή του ομφαλού, ευκολότερα ορατή στην όρθια θέση η όταν αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση.

Μπορεί αρκετές φορές να μην είναι δυνατή η αυτόματη επιστροφή του σπλάχνου που προβάλλει στην περιτοναική κοιλότητα και να παραμένει μόνιμα έξω.

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Οταν όμως η διόγκωση γίνει ξαφνικά επώδυνη με σημεία φλεγμονής και με άλλα συνοδά συμπτώματα ναυτία και εμέτους, τότε πρόκειται για ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ 

όπου σταδιακά παρακωλύεται η αγγειακή κυκλοφορία του μίσχου του εντέρου που προβάλλει και σε λιγότερο από έξι ώρες ακολουθεί νέκρωση και περιτονίτιδα.

Γι αυτό ο ασθενής πρέπει επειγόντως να αντιμετωπισθεί χειρουργικά.

Φυσικά οασθενής με ομφαλοκήλη πρέπει να χειρουργηθεί πριν φθάσει σε αυτό το σημείο.

Εδώ θα επισημάνω ότι ο κίνδυνος περίσφιξης της ομφαλοκήλης είναι μεγαλύτερος από άλλες κήλες διότι πολλές φορές στο μικρό στόμιο της κήλης οι ενδοκοιλιακές πιέσεις που δημιουργούνται είναι μεγάλες με συνέπεια τα σπλάχνα εύκολα να κινούνται προς τα έξω μέσα στο σάκκο της κήλης.

 

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης είναι μόνο χειρουργική.

Δύο τρόποι αποκατάστασης είτε με ανοικτή επέμβαση , είτε λαπαροσκοπικά.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Με μικρή τομή περί τον ομφαλό και επέκταση της τομής κάθετα προς τα άνω και κάτω,παρασκευάζεται ο σάκκος με λύση πιθανών συμφύσεων και ανάταξη του περιεχομένου.

Στη συνέχεια τοποθετείται το πλέγμα η ενδοπεριτοναικά η εξωπεριτοναικά.

Αρκετές φορές χρειάζεται αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος για να αποκατασταθεί η όψη της κοιλίας.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τρις μικρές οπές του 1cm  ανατάσσεται η κήλη στο κύτος της κοιλίας και στην συνέχεια απλώνεται και στερρεώνεται προσχηματισμένο ενδοπεριτοναικό πλέγμα.

Μετά από 12-24 ώρες παραμονής στην κλινική ο ασθενής εξέρχεται  χωρίς ιδιαίτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές.