Νέα λαπαροσκοπική επέμβαση με οπή

Χάρης την νέα λαπαροσκοπική μέθοδο επεμβάσεων με οπή(12mm), η οποία χρησιμοποιεί αρθρώτα εργαλεία, επωφελείστε στα εξής:

  • Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα
  • Ανώδυνη επέμβαση 
  • Λιγότερο μετεγχειρικό πόνο