Νοσογόνος παχυσαρκία

Sleeve γαστρεκτομή

Η λαπαροσκοπική γαστροπλαστική Sleeve είναι μία νεότερη βαριατρική επέμβαση που εγκειάται σίγουρα αποτελέσματα χωρίς μετεγχειρητικά προβλήματα ...

Γαστρικός Δακτύλιος

Ο Γαστρικός Δακτύλιος είναι η πλέον διαδεδομένη επέμβαση παγκοσμίος.Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός την προηγούμενη 10 ετία.

Με γενική αναισθησία τοποθετείται ένας δακτύλιος σιλικόνης ρυθμιζόμενης διαμέτρου με port που εμφυτεύεται στο υποδόριο , στον θόλο του στομάχου σε συγκεκριμένο σημείο.

Η τοποθέτηση γίνεται λαπαροσκοπικά δίνοντας τελικά στο στομάχι το σχήμα κλεψύδρας.Έτσι επιτυγχάνεται ο περιορισμός λήψης τροφής αλλα και καθυστέρηση της διελευσής της από το εστενωμένο τμήμα.