Λαπαροσκοπική Επέμβαση

Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στον ιστοχώρο μας στη λαπαροσκοπική χειρουργική καθώς αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα.

Τα τελευταία 20 χρόνια ο Dr Ανεμούλης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις εγχειρήσεις λαπαροσκοπικής, η εμπειρία του εγγυάται σιγουριά και άρτιο αποτέλεσμα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με στόχο την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου , έτσι ώστε να είναι σήμερα ευρέως γνωστή ως η "ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική". Πρόκειται για μία τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων μέσα από πολύ μικρές τομές με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και κάμερας. Η ενδοσκοπική αυτή τεχνική οδήγησε σε επανάσταση στη χειρουργική γιατί τα πλεονεκτήματά της συγκριτικά με την ανοιχτή χειρουργική είναι αδιαμφισβήτητα και πολυάριθμα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής