Κήλη λευκής γραμμής

ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ- ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ

Είναι μία μορφή κήλης πού εμφανίζεται στην μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος,μεταξύ ομφαλού και ξιφοειδούς απόφυσης του στέρνου.

Στην μέση γραμμή του τοιχώματος ανατομικά βρίσκεται η ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΗ που αποτελεί ουσιαστικά  το σημείο σύζευξης των απονευρώσεων των ορθών κοιλιακών μυών. Αυτό είναι και το ευένδοτο  σημείο δημιουργίας κήλης. Εκεί προβάλλει περιεχόμενο της κοιλίας όπως πχ λίπος, τμήμα εντέρου.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΜΥΩΝ 

Είναι η χαλάρωση και κατά συνέπεια η διεύρυνση των ορθών κοιλιακών μυών μια πολύ συχνή κατάσταση που όμως δεν παρουσιάζει χειρουργικό ενδιαφέρον,αφού δεν υπάρχει σάκκος κήλης ούτε κινδυνεύει ο ασθενής από περίσφιξη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ολες οι δραστηριότητες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση,είναι προδιαθετικοί παράγοντες εμφάνισης κήλης λευκής γραμμής. Οπως η 

Ανύψωση Βάρους

Χρόνιος Βήχας

Δυσκοιλιότητα

Παχυσαρκία

Εγκυμοσύνες

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τυπικά συμπτώματα είναι η διόγκωση τοπικά με ήπιο η εντονότερο πόνο. Η κήλη μπορεί να είναι ανατάξιμη  είτε αυτόματα κατά την κατάκλιση είτε με ήπιους χειρισμούς.

Ο έντονος πόνος συνήθως εμφανίζεται όταν η κήλη βρίσκεται σε περίσφιξη και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Αφού σε αυτή την περίπτωση κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο συνήθως λεπτό έντερο η επίπλουν περισφίγγεται μέσα στο σάκκο της κήλης, και κινδυνεύει σε λίγες ώρες να

υποστεί ισχαιμία και νέκρωση με δυσάρεστες συπέπειες για τον ασθενή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εδώ έχει θέση η κλινική εξέταση από έμπειρο χειρουργό που πιθανώς να συστήσει ένα υπερηχογράφημα κοιλιακού τοιχώματος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου είναι μόνο χειρουργική.

Η αποκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί με δύο τεχνικές  την κλασσική η ανοικτή μέθοδο και την λαπαροσκοπική η ελάχιστα επεμβατική μέθοδο

ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Γίνεται με μία τομή στο τοίχωμα παρασκευή και απολίνωση του σάκκου με τοποθέτηση του περιεχομένου εντός της κοιλίας και στην συνέχεια

στερεώνεται ένα πλέγμα εξωπεριτοναικά αφού πρώτα αν είναι εφικτό συμπλησιάσουμε  τους μύς περιορίζοντας κατά το δυνατόν το άνοιγμα της κήλης.

Ετσι ο οργανισμός δημιουργεί ινώδη ιστό καλύπτοντας οριστικά το χάσμα

Είναι ποιό οικονομική μέθοδος, χρειάζεται μία ημέρα νοσηλείας, ήπιο μετεγχειρητικό πόνο,μπορεί να γίνει και με ραχιαία η επισκληρίδιο αναισθησία

και σίγουρα εγκαταλείπει ουλή.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η επέμβαση γίνεται διά μέσου τριών μικρών οπών μεγίστης διαμέτρου 10cm..

Και εδώ αποκαθίσταται το χάσμα εκ των έσω με πλέγμα αφού βέβαια αναταχθεί η κήλη, και επανατοποθετηθούν τα σπλάχνα εντός της κοιλίας.

Το πλέγμα που χρησιμοποιείται φέρει μία βιολογική επικάλυψη γιά να μην κολλούν τα σπλάχνα και να προσομιάζει η επιφάνεια με το περιτόναιο.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα ανάλογα βέβαια με το μέγεθος της κοιλιοκήλης και απαιτείται μεγάλη εμπειρία από τον χειρουργό.

Είναι μία μέθοδος 

Είναι ακριβότερη μέθοδος ,χρειάζεται μία ημέρα νοσηλείας ,δεν εγκαταλείπει ουλή  δεν έχει ο ασθενής σχεδόν καθόλου μετεγχειρητικό πόνο.

Δεν υπάρχουν εποπλοκές από το χειρουργικό τραύμα που πιθανόν να εμφανίσει η ανοικτή μέθοδος όπως φλεγμονή η διαπύηση.