Χειρουργική κοιλιακού τοιχώματος - Κήλες

Bουβωνοκήλη

Γενικά - Τι είναι Κήλη 

Ως κήλη χαρακτηρίζουμε την πάθηση κατά την οποία προβάλλει σε κάποιο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος περιεχόμενο του κοίτους της κοιλιάς.

Το όργανο το οποίο προπίπτει συνήθως είναι επίπλουν, έντερο ,η ουροδόχος κύστη κ ά

Το σημείο του κοιλιακού τοιχώματος που εμφανίζεται η κήλη μπορεί να είναι ένα φυσιολογικό στόμιο η κάποιο παθολογικό χάσμα.

Υπάρχουν αρκετά είδη κήλης όπως

Μηροκήλη

ΜΗΡΟΚΗΛΗ 

Η ΜΗΡΟΚΗΛΗ είναι και αυτή μία ενδιαφέρουσα κήλη του κοιλιακού τοιχώματος,όπου προβάλλει στον μηριαίο δακτύλιο ,συνήθως έντερο η επίπλουν.

Η συχνότητά της είναι περίπου 10% όλων των περιπτώσεων κήλης στην βουβωνηκή περιοχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Ο μηριαίος δακτύλιος δακτύλιος είναι ένα κανάλι από όπου περνούν τα μηριαία αγγεία και νεύρα ,που εξασφαλίζουν την αυμάτωση και νεύρωση του κάτω άκρου.

Ομφαλοκήλη

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Η ομφαλοκήλη είναι μια μορφή κήλης που μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Εμφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία, λόγω ατελούς σύγκλεισης του ομφαλικού δακτυλίου. Οι πολύ μικρές κήλες εν χρείζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς τις περισσότερες φορές επέρχεται αυτόματη σύγκλειση με την ανάπτυξη του βρέφους. Όταν όμως γίνονται πολύ μεγάλες με περιεχόμενο λεπτού εντέρου πρέπει να χειρουργούνται ακόμη και σε μικρή ηλικία. 

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Κήλη λευκής γραμμής

ΚΗΛΗ ΛΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ- ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ

Είναι μία μορφή κήλης πού εμφανίζεται στην μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος,μεταξύ ομφαλού και ξιφοειδούς απόφυσης του στέρνου.

Στην μέση γραμμή του τοιχώματος ανατομικά βρίσκεται η ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΗ που αποτελεί ουσιαστικά  το σημείο σύζευξης των απονευρώσεων των ορθών κοιλιακών μυών. Αυτό είναι και το ευένδοτο  σημείο δημιουργίας κήλης. Εκεί προβάλλει περιεχόμενο της κοιλίας όπως πχ λίπος, τμήμα εντέρου.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΜΥΩΝ 

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

  Ως ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ορίζεται η πάθηση κατά την οποία εμφανίζεται κάποια διόγκωση η ψηλαφητό χάσμα 

επί παλαιού χειρουργικού τραύματος, σε οποιαδήποτε περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος.

Το 25% των ασθενών περίπου που έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση θα εμφανίσουν μετεγχειρητική κήλη μέσα στα πρώτα 4-5 χρόνια.

Οι κήλες αυτές θεωρούνται δυσκολότερες αφού η θεραπεία τους μας προβληματίζει αρκετές φορές,έχοντας σημαντικά ποσοστά υποτροπής αλλά και αρκετών δυσίατων επιπλοκών.

Κήλη spiegel

ΚΗΛΗ SPIEGEL

Μία από τις σπανιότερες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος με ποσοστό κάτω του 1%.

Μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της περιτονίας του spiegel ( ημισεληνοειδής γραμμή του  spiegel).Είναι η περιτονία μεταξύ του έξω χείλους του ορθού κοιλιακού μυός, και του εγκάρσιου κοιλιακού,ένα ευένδοτο σημείο που με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης δημιουργείται κήλη. 

Εγγραφή στο Χειρουργική κοιλιακού τοιχώματος - Κήλες