Κήλη spiegel

ΚΗΛΗ SPIEGEL

Μία από τις σπανιότερες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος με ποσοστό κάτω του 1%.

Μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της περιτονίας του spiegel ( ημισεληνοειδής γραμμή του  spiegel).Είναι η περιτονία μεταξύ του έξω χείλους του ορθού κοιλιακού μυός, και του εγκάρσιου κοιλιακού,ένα ευένδοτο σημείο που με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης δημιουργείται κήλη. 

Ο κίνδυνος  περίσφιξης είναι ιδιαίτερα αυξημένος.Συνήθως το χάσμα είναι μικρό περί τα 2cm και η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση αφού ψηλαφάται μάζα στην περιοχή της απονεύρωσης που μεταβάλλεται με την ενδοκοιλιακή πίεση.Σε λίγες περιπτώσεις η διάγνωση θα συμπληρωθεί με υπέρηχο άνω κοιλίας η και με αξονική τομογραφία.Και αυτό διότι σε σπάνιες περιπτώσεις ο σάκκος της κήλης του spiegel προβάλλει ανάμεσα στον έσω λοξό και την απονεύρωση του έξω λοξού μυός που σε παχύσαρκα άτομα δύσκολο να διαγνωσθεί.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

  • Διόγκωση στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα δεξιά η αριστερά
  • Ηπιος πόνος στην περιοχή με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης(άρση βάρους,έντονος βήχας)
  • Σπανιότερα έντονος πόνος που οφείλεται σε περίσφιξη του σπλάχνου που προβάλλει,και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η θεραπεία της πάθησης είναι μόνο χειρουργική, συνίσταται η  αποκατάσταση της κήλης με τοποθέτηση πλέγματος,για επιπλέον ενίσχυση  του κοιλιακού τοιχώματος.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Με μία μικρή τομή παρασκευάζεται ο σάκκος της κήλης και ενισχύεται το τοίχωμα με στερέωση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και ο ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα 24ωρο.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Γίνεται με τρεις μικρές οπές 5-10mm σε συγκεκριμένα σημεία εγκατάσταση πνευμοπεριτοναίου,παρασκευή του σάκκου και στην συνέχεια τοποθέτηση ενδοπεριτοναϊκά εξειδικευμένου πλέγματος διπλής όψεως.Και εδώ η επέμβαση εκτελείται με γενική αναισθησία και ο ασθενής βρίσκεται το σπίτι του σε 24 ώρες.Τα επίπεδα του μετεγχειρητικού πόνου είναι από την πρώτη ημέρα πολύ χαμηλά.

Ο ασθενής επανέρχεται πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες μετά από 4 με 5 ημέρες από την επέμβαση.