Πλεονεκτήματα Χειρουργείου Πολυχρόνη Ανεμούλη

Προεγχειριτικός έλεγχος και φροντίδα του ασθενούς πριν την εγχείριση,πλήρης κατανόηση της πάθησης του εκάστοτε ασθενή. Ραντεβού με τον ασθενή και ενημέρωση της διαδικασίας του χειρουργείου.

Η χειρουργική νοσηλευτική ομάδα μας, σας εξασφαλίζει:

- Ότι με ασφάλεια και επιτυχία θα περάσουμε το πρώτο δύσκολο στάδιο της επέμβασης και μετά το χειρουργείο, την όλη μετεγχειρητική περίοδο παραμονής στην κλινική, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Πριν και μετά το χειρουργείο ο χειρούργος Δρ. Ανεμούλης είναι δίπλα στον ασθενή και σε συνεχή επαφή και ψυχολογική στήριξη.

- Ότι στο επόμενο διάστημα της μετεγχειρητικής παρακολούθησης, θα βρισκόμαστε δίπλα σας, για προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν, όπως για παράδειγμα διατροφικές συμβουλές στη φάση της μαζικής απώλειας βάρους. Μέλημά μας, η μέγιστη ευχαρίστηση του ασθενή, ώστε να επανέλθει 100% μετά το χειρουργείο, επιστρέφοντας πλήρως στην καθημερινότητά του.